Nghệ thuật truyền thống luôn là niềm tự hào của dân tộc cần giữ gìn, trân trọng. Những ngày gần đây, người ta bàn nhiều và xót xa cho những loại hình nghệ thuật truyền thống đang mai một dần trong giới sinh viên. Không chỉ một phần do thị hiếu thay đổi, rào cản