Category: Tin tức

Tìm hiểu một số nghệ thuật truyền thống của Việt Nam

Các hình thức nghệ thuật truyền thống của Việt Nam rất đa dạng nhưng ngày một bị thất truyền. Cùng tìm hiểu về những giá trị đẹp đẽ này của văn hóa Việt để thêm yêu và góp phần gìn giữ những di sản vô giá này. Chèo Chèo là loại hình nghệ thuật truyền

Mang nghệ thuật truyền thống đến gần thế hệ trẻ

So với một vài năm trước, có lẽ nghệ thuật truyền thống còn là một loại hình nghệ thuật tương đối xa lạ đối với thế hệ trẻ hiện nay. Tuy nhiên, trước nguy cơ mai một thì nghệ thuật truyền thống lại được phát triển và truyền bá rộng rãi trở lại với mong

Tranh Đông Hồ và phân loại tranh dân gian Đông Hồ

Tranh Đông Hồ là một trong những nét tinh hoa văn hóa dân gian Việt Nam. Chất liệu tranh được làm hoàn toàn bằng tự nhiên, tranh đông hồ có màu sắc gần gũi và mang nét riêng chỉ có ở Việt Nam. Cùng tìm hiểu những tin tức liên quan đến loại tranh dân